WYMIANY, ZWROTY, REKLAMACJE

 

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać Państwa oczekiwań, Konsument ma możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, z metkami, "pozbawionych zapachu" (np. kremy, perfumy).

 

WYMIANA

 

W celu wymiany zakupionego towaru należy wypełnić dołączony do przesyłki druk wymiany/ zwrotu towaru i wraz z dowodem zakupu odesłać do nas z dopiskiem "wymiana" na adres:

 

AMBIGANTE    ul. Kopanina 28/32, wejście C, piętro IV, 60-105 Poznań

 

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Formularz wymiany/zwrotu można także pobrać tutaj.

Jeżeli wartość zamówienia wymiennego przekracza wartość odesłanych produktów Klient zostanie poinformowany o konieczności wykonania dopłaty.

W przypadku wymiany towaru zakupionego przez Konsumenta Sklep wylicza różnicę między jednostkowymi kosztami wysyłki zamówienia, które zostało dokonane pierwotnie, a kosztami wysyłki nowo zamówionych towarów.

Z uwagi na bezpieczeństwo oraz szybkość realizacji wymiany prosimy odesłać przesyłkę firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową poleconą.

Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.

 

 

ZWROT

 

W celu zwrotu zakupionego towaru należy wypełnić dołączony do przesyłki druk wymiany/ zwrotu towaru i wraz z dowodem zakupu odesłać do nas z dopiskiem "zwrot" na adres:

 

AMBIGANTE    ul. Kopanina 28/32, wejście C, piętro IV, 60-105 Poznań

 

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Formularz wymiany/zwrotu można także pobrać tutaj.

Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

Z uwagi na bezpieczeństwo oraz szybkość realizacji wymiany prosimy odesłać przesyłkę firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową poleconą.

Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Kupującego.

Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.

 

 

REKLAMACJA

 

W celu reklamacji zakupionego towaru należy wypełnić formularz dostępny tutaj i wraz z dowodem zakupu odesłać do nas z dopiskiem "reklamacja" na adres:

 

AMBIGANTE    ul. Kopanina 28/32, wejście C, piętro IV, 60-105 Poznań

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU

PODSTAWA REKLAMACJI

z tytułu rękojmi

DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku

PODSTAWA PRAWNA

ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżenie ceny/zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

2) Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz: tutaj. Na reklamację produktu masz 2 lata od daty zakupu. Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:

 

AMBIGANTE    ul. Kopanina 28/32, wejście C, piętro IV, 60-105 Poznań

 

TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYJEGO KONSUMENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Sklep jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

KOSZTY REKLAMACYJNE

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.

TERMIN ODPOWIEDZI SPRZEDAWCY NA ZŁOŻONĄ REKLAMACJĘ

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.